1985 motorová lod typu Peniché v přístavu Kožle Polsko
1985 motorová lod typu Peniché v přístavu Kožle Polsko

Předešlý - "Tlačný remorkér Loš v přístavu Bohumín na Odře"      GALERIE